Kriterier för bedömning av uppförande

Vitsordet fem (5)

Eleven
 • förstör skolmiljön
 • kan inte uppföra sig i enlighet med skolans och klassens regler
 • är ofta frånvarande utan giltig orsak
 • missköter sina uppgifter
 • har bestraffats flera gånger
 • har en negativ attityd
 • beter sig våldsamt eller aggressivt

Vitsordet sex (6)

Eleven
 • upplever att skolmiljön är andras angelägenhet och tar därför inte ansvar
 • för den
 • följer gemensamma regler bara då det passar eleven
 • stör arbetsron
 • är upprepade gånger oärlig
 • uppvisar ett respektlöst beteende

Vitsordet sju (7)

Eleven
 • känner till reglerna, men har ibland svårighet att följa dem
 • glömmer ofta att utföra sina uppgifter
 • förstår inte alltid sitt eget ansvar för skolmiljön
 • använder ofta ett ovårdat språk
 • visar för det mesta hänsyn

Vitsordet åtta (8)

Eleven
 • tar ansvar för skolmiljön
 • uppför sig i enlighet med skolans och klassens regler
 • förstår och följer skolans rutiner
 • uppför sig sakligt och vänligt
 • visar tolerans och använder ett sakligt språk
 • värdesätter eget och andras arbete

Vitsordet nio (9)

Eleven
 • tar aktivt ansvar för skolmiljön
 • arbetar målmedvetet och ställer också upp för andra
 • har ett vårdat språk
 • är pålitlig, hjälpsam och trevlig mot andra

Vitsordet tio (10)

Eleven
 • är ansvarsfull och osjälvisk
 • har initiativförmåga och föregår med gott exempel
 • bidrar aktivt till att upprätthålla arbetsron och trivseln i skolmiljön
 • bemödar sig om att i alla situationer ha ett gott språkbruk
 • bryr sig om sitt eget och andras välmående