Provlista

Provlistan finns på Wilma. Provlistan publiceras inte längre på skolans hemsida.

Ifall eleven inte deltar i prov som är utsatta på provlistan skriver eleven sitt prov vid provskrivningstillfället

onsdag kl 14.35-15.20.

Eleven anmäler sig hos sin ämneslärare och kommer överens om när provet skall skrivas.